Interreg-ohjelmat ovat Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitettava alueellisen yhteistyön ohjelmakokonaisuus, joka jakautuu tämän rahoituskauden 2021–2027 aikana neljään eri ohjelmatyyppiin:  

  • Rajat ylittävät yhteistyöohjelmat (Cross-Border Cooperation Programmes) 
  • Monikansalliset yhteistyöohjelmat (Transnational Cooperation Programmes) 
  • Alueiden väliset ohjelmat (Interregional Programmes) ja
  • Ulommaisten alueiden yhteistyö (outermost regions’ cooperation). Neljännen ohjelmakokonaisuuden tarkoituksena on tukea reunimmaisten alueiden integraatiota ja sopusointuista kehitystä.  

Interreg-ohjelmien tehtävänä yleisesti on rahoittaa hankkeita, jotka tukevat eri alueiden välistä yhteistyötä, muilta toimijoilta oppimista ja hyvien käytäntöjen jakamista. Yhteisiä haasteita yritetään ratkoa ja jaettuja ratkaisuja yritetään löytää esimerkiksi terveyden, ympäristön, koulutuksen, liikenteen ja kestävän energian aloilla. Euroopan unionin strategiassa alueellinen yhteistyö kuuluu koheesiopolitiikan alaisuuteen, jolla pyritään jäsenvaltioiden ja alueiden sopusointuisen kokonaiskehityksen edistämiseen ja tukemiseen.   

Tulevalla rahoituskaudella 2021-2027 Interregin budjetti on yhteensä 8 miljardia euroa. Interregiä on uudistettu kuluvaa rahoituskautta varten ja uusi ohjelma julkistettiin tammikuussa 2022. Rahoituskauden hankkeiden rahoituksessa on viisi prioriteettia: 

  1. Kilpailukykyiset ja älykkäämmät yhteiskunnat 
  2. Vihreämmät yhteiskunnat  
  3. Paremmat liikenneyhteydet 
  4. Sosiaalisen inklusiivisuuden parantaminen
  5. Paikallisen hallinnon kehityksen tukeminen

Ohjelmassa on mukana myös alueiden välinen innovaatiosijoitusinstrumentti (Interregional Innovation Investment Instrument), jolla tuetaan eri toimijoiden yhteistyötä innovaatioiden kehittämisessä ja markkinoille tuomisessa. 

Ohjelman kotisivut