Interreg on Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitettava alueellisen yhteistyön ohjelmakokonaisuus, joka on edellisen rahoituskauden 2014-2020 aikana jakautunut kolmeen eri ohjelmatyyppiin: rajat ylittävät yhteistyöohjelmat (Cross-Border Cooperation Programmes), monikansalliset yhteistyöohjelmat (Transnational Cooperation Programmes) ja alueiden väliset ohjelmat (Interregional Programmes). Aikaisempien kolmen ohjelmakokonaisuuden rinnalle tulee kuluvalla rahoituskaudella 2021-2027 vielä neljäs ohjelmakokonaisuus, joka on ulommaisten alueiden yhteistyö (outermost regions’ cooperation). Neljännen ohjelmakokonaisuuden tarkoituksena on tukea reunimmaisten alueiden integraatiota ja sopusointuista kehitystä. Interregin tehtävänä yleisesti on rahoittaa hankkeita, jotka tukevat eri alueiden välistä yhteistyötä, muilta toimijoilta oppimista ja hyvien käytäntöjen jakamista. Yhteisiä haasteita yritetään ratkoa ja jaettuja ratkaisuja yritetään löytää esimerkiksi terveyden, ympäristön, koulutuksen, liikenteen ja kestävän energian aloilla. Euroopan unionin strategiassa Interreg kuuluu koheesiopolitiikan alaisuuteen, jolla pyritään jäsenvaltioiden ja alueiden sopusointuisen kokonaiskehityksen edistämiseen ja tukemiseen.  

Edellisellä rahoituskaudella Interregillä oli noin 10,1 miljardin euron budjetti, josta rahoitettiin monia yhteistyöhankkeita. Interregiä uudistetaan kuluvaa rahoituskautta varten ja uusi ohjelma on tarkoitus julkistaa tammikuussa 2022. Interregin budjetti kuluvaa rahoituskautta varten on noin 8 miljardia euroa.  Kuluvan rahoituskauden hankkeiden rahoituksessa on neljä prioriteettia: 

 1. Innovatiiviset yhteiskunnat 
 2. Älykkäästi vettä käyttävät yhteiskunnat  
 3. Ilmastoneutraalit yhteiskunnat 
 4. Hallinnon yhteistyö  

Kuluvan rahoituskauden ohjelmassa on mukana myös alueiden välinen innovaatiosijoitusinstrumentti (Interregional Innovation Investment Instrument), jolla tuetaan eri toimijoiden yhteistyötä innovaatioiden kehittämisessä ja markkinoille tuomisessa. 

Pirkanmaalaisten toimijoiden kannalta oleelliset Interreg-ohjelmat ovat edellisen rahoituskauden aikana olleet:  

 • Interreg Europe  
  • Ohjelmamaat: kaikki EU:n jäsenvaltiot sekä Norja ja Sveitsi 
 • Keskisen Itämeren ohjelma (Central Baltic Programme) 
  • Ohjelmamaat: Viro sekä alueita Suomesta, Ruotsista ja Latviasta  
 • Itämeren alueen ohjelma (Baltic Sea Region Programme) 
  • Ohjelmamaat: Suomi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Norja, Puola, Ruotsi sekä Saksan ja Venäjän alueita 
 • Interact  
  • Ohjelmamaat: kaikki EU:n jäsenmaat, Sveitsi sekä Norjan alueita  
 • Urbact
  • Ohjelmamaat: kaikki EU:n jäsenvaltiot 
 • ESPON 2020 yhteistyöohjelma (ESPON 2020 Cooperation Programme) 
  • Ohjelmamaat: kaikki EU:n jäsenvaltiot, Islanti, Liechtenstein, Sveitsi sekä Norjan alueita 

Ohjelman kotisivut

 

Esimerkkihankkeita Pirkanmaalta: 

Area 21 (2017-2020) 

Itämeren alueen ohjelma 

Area 21 oli seitsemän Itämeren alueen toimijan yhteistyöhanke, jota Pirkanmaalla toteutti Tampereen kaupunki ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Samoin hankkeen toiminnassa oli Pirkanmaalta mukana Tampereen Sähkölaitos Oy ja Pirkan opiskelija-asunnot Oy. Hankkeessa keskityttiin uusien toimintamallien kehittämiseen asuinrakennusten hiilipäästöjen vähentämiseksi. Hankkeesta syntyi myös jatkohanke Area 21+, jossa keskitytään energiatehokkaiden tulevaisuuden kaupunkialueiden mallintamiseen. Area 21 sai EU-rahoitusta 1 890 000 euroa.  

Hankkeen kotisivut 

Hanke Onnistuneen hankkeen ainekset –juttusarjassa  

Lakesperience (2018-2020) 

Keskisen Itämeren ohjelma 

Lakesperience oli seitsemän Keskisen Itämeren alueen toimijan yhteistyöhanke, jota veti Suomen Itämeri-instituutti. Hankkeessa oli Tampereelta mukana myös Visit Tampere sekä Ekokumppanit Oy. Pirkanmaalaisten toimijoiden lisäksi hankkeessa oli toimijoita mukana myös Ruotsista, Virosta ja Latviasta. Hankkeen tarkoituksena oli tehdä hankkeeseen osallistuvien alueiden järvistä yhteinen turistikohde, jonne pyrittiin houkuttelemaan erityisesti saksalaisia turisteja. EU-rahoitusta hanke sai 933 000 euroa.  

Hankkeen kotisivut 

PriMaaS (2019-2023)  

Interreg Europe 

PriMaaS on kymmenen eurooppalaisen toimijan yhteistyöhanke, josta Pirkanmaalta on mukana Pirkanmaan liitto. Muut hankkeen toimijat ovat Ruotsista, Isosta-Britanniasta, Portugalista, Romaniasta, Italiasta ja Saksasta. Hankkeessa edistetään kansainvälisessä yhteistyössä vähäpäästöisten liikkumispalveluiden leviämistä ja käyttöönottoa. EU-rahoitusta hanke saa 1 563 660 euroa.  

Hankkeen kotisivut  

Urb-En Pact (2019-2022) 

Urbact 

Urb-En Pact on kahdeksan eurooppalaisen toimijan yhteistyöhanke, jota vetää ranskalainen Clermont Auvergne Métropole. Pirkanmaalta hankkeessa on mukana Ekokumppanit Oy ja muut toimijat ovat Puolasta, Italiasta ja Romaniasta. Hankkeen tavoitteena on löytää keinoja saavuttaa nollaenergiataso eli energian tuotannon ja kulutuksen tasapaino paikallisesti esimerkiksi kaupunki- tai kaupunginosatasolla.  EU-rahoitusta hanke saa 606 112,05 euroa. 

Hankkeen kotisivut 

Hanke Onnistuneen hankkeen ainekset –juttusarjassa  

EUniverCities (2013-2015) 

Urbact 

EUniverCities oli hanke, jossa oli mukana kymmenen eurooppalaista yliopistokaupunkia. Suomesta hankkeessa oli mukana Tampere. Hankkeessa keskityttiin yliopistojen ja kaupunkien välisen yhteistyön tehostamiseen.  

Hankkeen kotisivut