EU:n rahoituskausi 2021-2027

Euroopan komission puheenjohtajana aloitti vuonna 2019 Ursula von der Leyen. Hän esitteli joulukuussa 2019 Euroopan komission poliittiset suuntaviivat vuosille 2019-2024 ja ajalle myös sen jälkeen. Tavoitteita on kuusi:

  • Viherelvytystä Euroopassa koskeva ohjelma (European Green Deal)
  • Talous, joka toimii ihmisten hyväksi
  • Eurooppa siirtyy digiaikaan
  • Eurooppalaisen elämäntavan suojeleminen
  • Vahvempi EU maailmannäyttämöllä
  • Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle

EU:n rahoituskauden 2021-2027 kannalta näistä etenkin vihreät ja digitaaliset tavoitteet sekä ihmisten hyväksi toimiva talous (esim. työllisyys ja osaamisen kehittäminen) heijastuvat voimakkaasti niin rakennerahasto- kuin erillisrahoitusohjelmissa.

Euroopan unionin keskeinen strategia tuleville vuosille on Euroopan vihreän kehityksen ohjelma vuosille 2019-2024. Kasvustrategian tavoitteena on tehdä EU:sta moderni, resurssitehokas ja kilpailukykyinen kestävä talous: Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali manner vuoteen 2050 mennessä, talouskasvun erottaminen resurssien käytöstä ja varmistetaan ettei ketään ihmistä tai aluetta jätetä jälkeen.

EU:n digitaalistrategialla vuosille 2019-2024 varmistetaan, että digitalisaatio palvelee ihmisten ja yritysten tarpeita sekä tukee kilpailukykyistä digitaloutta. Se liittyy myös tavoitteeseen tehdä Euroopasta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Eurooppa tähtää digitalisaation edelläkulkijaksi, jossa painopisteet ovat data, teknologia ja infrastruktuuri. Samalla varmistetaan, että Eurooppa kehittyy avoimena, demokraattisena ja kestävänä yhteiskuntana. Digitalisaatiota tukevia toimia on lukuisia, mm. EU:n teollisuusstrategia, tekoälyn ja kyberturvallisuuden sekä digitaalisten taitojen kehittäminen.

Koronapandemian seurauksena EU:n monivuotisen rahoituskehyksen 2021-2027 (1820 miljardia euroa) rinnalle luotiin EU:n elpymisrahasto Next Generation EU (750 miljardia euroa, josta avustuksia 360 miljardia euroa ja lainaa 390 miljardia euroa). Osa rahoituksesta ohjataan jo ehdotettujen rahoitusohjelmien lisärahoitukseksi. Elpymisrahaston tärkein väline on Elpymis- ja palautumistukiväline (672,5 miljardia euroa). Sen käyttöä ohjaa vuosittainen kestävän kasvun strategia ja rahoitusta käytetään elpymisen ensimmäisiin kriittisiin vuosiin. Rahoitusta käytetään kansallisten elpymis- ja palautumisuunnitelmien sekä kansallisiin uudistuksiin ja investointeihin. Next Generation EU:lla luodaan perusta vihreälle, digitaaliselle ja kestävälle elpymiselle.

Ohjelmakaudessa 2021-2027 on paljon samaa kuin edellisessä kaudessa 2014-2020. Euroopan komission tavoitteena oli vähentää rahoitusohjelmien määrää 58:sta 37:ään. Sen seurauksena hajanaisia rahoituslähteitä on yhdistetty uusiin yhdennettyihin ohjelmiin. Aiempia ohjelmia uudistetaan, mutta myös aivan uusia ohjelmia luodaan. Alle on kerätty poimintoja erillisrahoitusohjelmista – päivitämme sivua.

EU:n rahoituskausi 2014-2020

Euroopan unionin varainkäyttöä vuosille 2014-2020 ohjaa Eurooppa 2020 -strategia. Sen tavoitteet liittyvät työllisyyteen, tutkimukseen ja kehitykseen, ilmastonmuutokseen ja energiaan, koulutukseen sekä köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen. Rakennerahasto- ja erillisohjelmat ovat työkaluja näiden tavoitteiden edistämiseen.

EU:n erillisohjelmilla tarkoitetaan rahoitusohjelmia, joissa edellytyksenä on että rahoitusta on haettava vähintään kolmesta ohjelmamaasta olevan kumppanin kanssa yhdessä. Valmistelu- ja hakukieli on käytännössä yleensä englanti. Erillisrahoitus on erittäin kilpailtua ja vain parhaat hakemukset saavat rahoitusta. EU:n kuusi toimeenpanovirastoa hallinnoi erillisohjelmia Brysselistä käsin.

Pirkanmaalla tärkeimmät erillisrahoitusohjelmat 2014-2020 -kaudella ovat:

Kaikki EU:n rahoitusohjelmat löydät temaattisesti listattuna täältä. Komission Rahoitus, avustukset ja tarjouskilpailut -sivusto on myös kattava tietolähde.

Evaluaattoriksi hakeutuminen on hyvä tapa kehittää eri rahoitusohjelmiin liittyvää osaamista. Hanke-arviointitehtäviin haetaan asiantuntijoita lukuisilta eri aloilta: tutkimuksen ja liike-elämän aloilta, hankehallinnan, innovaatioiden, kaupallistamisen ja etiikan asiantuntijoia. Lue lisää rekisteröitymisestä asiantuntijaksi eri ohjelmien osalta täältä.

Kysy lisää rahoitusohjelmista Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimistosta!