Euroopan unionin varainkäyttöä vuosille 2014-2020 ohjaa Eurooppa 2020 -strategia. Sen tavoitteet liittyvät työllisyyteen, tutkimukseen ja kehitykseen, ilmastonmuutokseen ja energiaan, koulutukseen sekä köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen. Rakennerahasto- ja erillisohjelmat ovat työkaluja näiden tavoitteiden edistämiseen.

EU:n erillisohjelmilla tarkoitetaan rahoitusohjelmia, joissa edellytyksenä on että rahoitusta on haettava vähintään kolmesta ohjelmamaasta olevan kumppanin kanssa yhdessä. Valmistelu- ja hakukieli on käytännössä yleensä englanti. Erillisrahoitus on erittäin kilpailtua ja vain parhaat hakemukset saavat rahoitusta. EU:n kuusi toimeenpanovirastoa hallinnoi erillisohjelmia Brysselistä käsin.

Pirkanmaalla tärkeimmät erillisrahoitusohjelmat 2014-2020 -kaudella ovat:

Kaikki EU:n rahoitusohjelmat löydät temaattisesti listattuna täältä. Komission Rahoitus, avustukset ja tarjouskilpailut -sivusto on myös kattava tietolähde.

Evaluaattoriksi hakeutuminen on hyvä tapa kehittää eri rahoitusohjelmiin liittyvää osaamista. Hanke-arviointitehtäviin haetaan asiantuntijoita lukuisilta eri aloilta: tutkimuksen ja liike-elämän aloilta, hankehallinnan, innovaatioiden, kaupallistamisen ja etiikan asiantuntijoia. Lue lisää rekisteröitymisestä asiantuntijaksi eri ohjelmien osalta täältä.

Kysy lisää rahoitusohjelmista Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimistosta!