Itsenäiset asiantuntijat (evaluaattorit) arvioivat Euroopan komission ja toimeenpanovirastojen puolesta projektiehdotuksia ja EU-rahoitusohjelmia hakutekstien ja niissä esitettyjen kriteerien pohjalta. Komissio hakee jatkuvasti asiantuntijoita arvioimaan EU-rahoitteisia projekteja ja ohjelmia. Kriteerit täyttävät asiantuntijat pääsevät asiantuntijalistalle, josta komissio valitsee tarpeen mukaan asiantuntijoita arvioimaan hankkeita. Suuri osa työstä tehdään etänä ja lopulta asiantuntijat kokoontuvat konsensuskokouksiin Brysseliin päättämään rahoitettavista hankkeista.

Asiantuntijana toimiminen on hyvä tapa kehittää omaa ja organisaation osaamista EU-hankerahoituksen saralla. Sitä kautta saa hyvän käsityksen siitä, millaisia projekteja ehdotetaan ja miten niitä arvioidaan. Työkieli on englanti. Tyypillisesti arviointityöstä saatu korvaus on 450 € per päivä sekä matka- ja majoituskulut.

Lisätietoa kaikista evaluaattorihauista

Suosittelemme eri alojen pirkanmaalaisia toimijoita jättämään tietonsa asiantuntijatietokantaan!

Alla lisätietoa eräiden rahjoitusohjelmien evaluaattori-tarpeista.

Horisontti 2020

Euroopan komissio etsii asiantuntijoita arvioimaan EU:n uuden tutkimus- ja innovaatio-ohjelma Horisontti 2020:n puitteissa jätettäviä hankehakemuksia sekä seuraamaan ja arvioimaan Horisontti 2020 -rahoitusohjelmaa. Asiantuntijoiksi haetaan esimerkiksi tutkijoita, teollisuuden edustajia ja kaupallisen alan osaajia. Alueita, joille asiantuntijoita etsitään ovat esimerkiksi tutkimus, teknologia, innovaatiot, yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet, etiikka, sukupuoli, viestintä, projektihallinta jne.

Erasmus+, Kansalaisten Eurooppa ja Luova Eurooppa

Koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuurialan ohjelmat EU:n koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA hakee asiantuntijoita arvioimaan seuraavien rahoitusohjelmien hankehakemuksia: Erasmus+ (Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig, Jean Monnet, Sport), Kansalaisten Eurooppa sekä Luova Eurooppa (Kulttuuri ja MEDIA). Asiantuntijalistat ovat voimassa rahoituskauden loppuun eli 31.12.2020 asti. Suomalaisista arvioitsijoista on ollut viime vuosina erityisesti pulaa.

Verkkojen Eurooppa

Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF) on infrastruktuurihankkeiden rahoitusinstrumentti, jolla rahoitetaan energia-, liikenne- ja digitaalisten verkkojen kehittämistä. Asiantuntijoita haetaan arvioimaan CEF-hakemuksia, mutta myös muihin toimiin kuten rahoitettujen hankkeiden seurantaan. Asiantuntijoita haetaan liikenne-, energia- ja digitaaliverkkoasioiden lisäksi innovaatio-, rahoitusohjelma- ja arviointiasiantuntijatehtäviin. Asiantuntijaksi voi hakeutua rekisteröitymällä täällä.

Pk-yritysten kilpailukykyohjelma COSME

EU:n pk-yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises) hakee ulkopuolisia asiantuntijoita arvioimaan pk-yritysten kilpailukykyyn keskittyvän COSME-ohjelman (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) hankkeita. Kriteerit täyttävät asiantuntijat pääsevät EASMEn asiantuntijalistalle, josta EASME valitsee tarpeen mukaan asiantuntijoita arvioimaan hankkeita.

Lisätietoa