EU:n vihreä viikko

Saastuminen vaikuttaa kaikkiin – hengittämämme ilman, juomamme veden tai maan, jossa kasvatamme ruokamme, kautta. Se on suurin ympäristöstä johtuva tekijä, joka aiheuttaa useita psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia sekä ennenaikaisia kuolemia erityisesti lasten, tietyistä sairauksista kärsivien ihmisten ja vanhusten kohdalla. Saastuminen ei kuitenkaan vaikuta kaikkiin tasapuolisesti. Köyhillä alueilla asuvat ihmiset elävät usein lähellä saastuneita paikkoja tai alueilla, joilla on erittäin paljon liikennettä. Saastuminen on myös yksi biologisen monimuotoisuuden heikentymisen suurimmista syistä. Se vähentää ekosysteemien kykyä tarjota palveluita kuten hiilen sitominen ja dekontaminaatio.

Sitä voidaan kuitenkin estää. The EU:n toimintasuunnitelma kohti nollapäästötavoitetta on Euroopan vihreän kehityksen ohjelman avaintoimintakokonaisuus, joka on aikataulutettu keväälle 2021. Se auttaa luomaan myrkyttömän ympäristön kaikkialle EU:hun parantamalla valvontaa ja raportointia sekä estämällä ja korjaamalla ilmasta, vedestä, maaperästä ja kuluttajatuotteista tulevaa saastumista.
Se tukee myös COVID 19 -pandemian jälkeistä elpymistä auttamalla rakentamaan entistä kestävämmän EU-talouden, luomalla työmahdollisuuksia ja vähentämällä sosiaalista epätasa-arvoa. Euroopan vihreä viikko 2021 omistetaan nollapäästötavoitteelle. Siinä tarkastellaan myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelman muita olennaisia aloitteita, kuten ilmastoaloitteita, tulevaa kemikaaleja koskevaa strategiaa sekä energian, teollisuuden, liikkuvuuden, maatalouden, kalastuksen, terveyden ja biologisen monimuotoisuuden alojen aloitteita.

EU:n vihreä viikko 2021 tarjoaa mahdollisuuden keskustella kaikkien sidosryhmien ja kiinnostuneiden kansalaisten kanssa siitä, kuinka voimme työskennellä yhdessä toteuttaaksemme nollapäästöjen ja myrkyttömän ympäristön tavoitteen.

Onko sinulla kysyttävää?
Kirjoita osoitteeseen ENV-GREENWEEK@ec.europa.eu

 

https://www.eugreenweek.eu/fi