Interregional Innovation Investments (I3) 

Interregional Innovation Investments instrument (I3) on Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) rahoitettava uusi rahoitusväline, jonka budjetti kuluvalla rahoituskaudella 2021-2027 on 570 miljoonaa euroa. Rahoitus on tarkoitettu alueidenvälisten innovointihankkeiden kaupallistamisen ja laajentamisen tukemiseen yhteisillä älykkään erikoistumisen painopistealoilla. 

I3:n tavoitteena on: 

  • Nopeuttaa innovaatioita ja tutkimustulosten hyödyntämistä, niiden kehittämistä tuotteiksi, palveluiksi ja sovelluksiksi 
  • Edistää lähellä markkinoita olevia investointeja erityisesti uusia teknologioita ja prosesseja hyödyntämällä, ml. perinteisillä aloilla 
  • Tutkimustulosten tuominen markkinoille auttamalla yrityksiä toteuttamaan yhteisiä kypsiä innovaatiohankkeita (TRL 6-8), tavoitteena kaupallistaminen ja skaalaaminen 
  • EU- ja muiden rahoitusinstrumenttien täydentävyyden vahvistaminen 
  • Julkisten ja yksityisten investoijien saaminen liikkeelle, yksityisten investointien riskien pienentäminen 
  • Alueidenvälisten investointien järjestelmän (pipeline) luominen, ml. konkreettiset liiketoiminta- ja investointisuunnitelmat eurooppalaisten arvoketjujen muodostamiseksi 

Alueiden välisen innovoinnin investointivälineen (I3) hakuja järjestetään kahdesti vuodessa. 

Ohjelmaa toteutetaan monivuotisten työohjelmien avulla. Ensimmäinen työohjelma laadittiin vuosille 2021–2022. Rahoitusta on haettavissa 145 M€. Puolet ohjelman rahoituksesta osoitetaan vähemmän kehittyneille alueille. Hankkeissa EU-rahoituksen osuus voi olla enintään 70 %:ia ja arvioitu kesto 36 kuukautta. 

Työohjelman temaattiset prioriteetit ovat: 

1) Digitaalinen siirtymä; 

2) Vihreä siirtymä (ml. ilmastoneutraalius, ympäristöllinen kestävyys ja kiertotalous); 

3) Älykäs valmistus. 

Hakijoita voivat olla esimerkiksi julkisviranomaiset, korkeakoulut, yritykset ja kansalaiset. Hakijoiden on oltava EU27-maista.