Interact 

INTERACT on Interreg Europen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen keskittyvä ohjelma, joka on ollut toiminnassa vuodesta 2002.  Kauden 2021—2027 ohjelma on INTERACT IV (lanseerataan 2022 tai 2023). Sen budjetti on 45 miljoonaa euroa.  

INTERACT toteuttaa 11. kohtaa EAKR:n temaattisista tavoitteista, jonka aiheena on julkishallinnon kehittäminen. Interact pyrkii tekemään yhteistyöstä Interreg-ohjelmissa ja EU-aiheiden parissa helpompaa ja saumattomampaa. Se mahdollistaa kokemusten, tiedon ja innovaatioiden jakamisen alan ammattilaisten ja päätöksentekijöiden kesken. Järjestö organisoi tapahtumia, verkostoitumista ja toisilta oppimista sekä tarjoaa työkaluja ja palveluita vuorovaikutukseen kasvotusten ja verkossa. Se myös tuottaa myös tutkimuksia ja julkaisuja. 

INTERACT:in kolme päätavoitetta ovat: 

  • Parantaa valmiutta käsitellä Interreg-ohjelmia. 
  • Tehdä Interregin tuloksista ja aktiviteeteista näkyviä. 
  • Parantaa uudenlaisten yhteistyön toimintatapojen käyttöönottoa. 

INTERACT-rahoitusta käytetään alueellisten yhteistyöohjelmien kehittämiseen. Sitä voi siis hakea mikä tahansa Interreg-yhteistyöohjelma mistä tahansa EU:n jäsenmaasta sekä Norjasta tai Sveitsistä. 

Ohjelman sihteeristö on Interreg Europen alainen ja toimii Bratislavassa. Sen lisäksi järjestöllä on toimistoja useissa jäsenmaiden kaupungeissa: Turussa, Valenciassa, Viborgissa sekä Wienissä.