Harjoittelijana EU-viidakon keskellä 

Saara Repo on 25-vuotias hallintotieteiden opiskelija Tampereen yliopistosta pääaineenaan ympäristöpolitiikka ja aluetiede. Repo on ollut viisi kuukautta Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimistossa harjoittelussa, jonka aikana hän on päässyt tekemään monipuolisia tehtäviä. 

Repo on ollut aikaisemmin Erasmus-vaihdossa Ranskassa, ja siitä idea lähteä ulkomaille harjoitteluun vahvistui. Repo näki ilmoituksen harjoittelupaikasta Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimistossa ainejärjestönsä sähköpostilistalta ja päätti hakea paikkaa, koska opiskelujen kannalta siihen oli hyvä tilaisuus. 

Harjoittelun aikana Repo on tehnyt viestinnän tehtäviä, kuten päivittänyt nettisivuja ja sosiaalista mediaa, käynyt erilaisissa tapahtumissa sekä tehnyt taustatyötä. ”Olen päässyt tekemään niin sanotusti ’oikeita töitä’, mihin kuulemani mukaan kaikilla muiden organisaatioiden harjoittelijoilla ei ole ollut samanlaista mahdollisuutta”, toteaa Repo. Harjoittelu Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimistossa ei siis ole ollut pelkkää kahvinkeittoa, mistä Repo on hyvin tyytyväinen. 

Ulkomailla harjoittelussa on ollut omat haasteensa ja mukavuutensa. Uuteen ympäristöön ja uusiin tapoihin totuttelu vie aina oman aikansa – puhumattakaan niin laajasta ympäristöstä kuin EU. Ihmisiin on kuitenkin ollut helppo tutustua. ”Täällä on paljon harjoittelijoita samassa tilanteessa”, Repo kertoo. 

Harjoittelu on antanut Repolle paljon: hän ymmärtää yhä paremmin EU-maailmaa, tuntee rahoitusohjelmia sekä tietää omat vahvuutensa ja heikkoutensa työntekijänä. Erityisesti Repon mieleen ovat jääneet Kangasalan kaupunginhallituksen sekä Hämeenkyrön yrittäjien vierailut, sillä vierailuiden järjestäminen oli mielenkiintoista ja niiden kautta pääsi tutustumaan erilaisiin teemoihin. 

Repon mukaan harjoittelu vahvisti hänen tulevaisuudensuunnitelmiaan. Hän haluaisi työskennellä hankkeiden, esimerkiksi kiertotalouden tai Hiedanrannan kaltaisten projektien, kanssa. Brysseliinkin Repo voisi palata mielenkiintoisen tilaisuuden tullen. 

Repo suosittelee ulkomailla harjoittelua kaikille, sillä hänen mukaansa kansainvälinen kokemus on aina hyödyksi. On myös tärkeää oppia työskentelemään omien heikkouksiensa kanssa. ”Harjoittelu voi olla haastavaa, mutta se myös opettaa paljon”, sanoo Repo. 

Teksti: Sonja Juntunen, Siiri Kalliovalkama