Haastatteluja korkeakouluharjoittelusta

Harjoittelijana EU-viidakon keskellä

Saara Repo on 25-vuotias hallintotieteiden opiskelija Tampereen yliopistosta pääaineenaan ympäristöpolitiikka ja aluetiede. Repo on ollut viisi kuukautta Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimistossa harjoittelussa, jonka aikana hän on päässyt tekemään monipuolisia tehtäviä.

Repo on ollut aikaisemmin Erasmus-vaihdossa Ranskassa, ja siitä idea lähteä ulkomaille harjoitteluun vahvistui. Repo näki ilmoituksen harjoittelupaikasta Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimistossa ainejärjestönsä sähköpostilistalta ja päätti hakea paikkaa, koska opiskelujen kannalta siihen oli hyvä tilaisuus.

Harjoittelun aikana Repo on tehnyt viestinnän tehtäviä, kuten päivittänyt nettisivuja ja sosiaalista mediaa, käynyt erilaisissa tapahtumissa sekä tehnyt taustatyötä. ”Olen päässyt tekemään niin sanotusti ’oikeita töitä’, mihin kuulemani mukaan kaikilla muiden organisaatioiden harjoittelijoilla ei ole ollut samanlaista mahdollisuutta”, toteaa Repo. Harjoittelu Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimistossa ei siis ole ollut pelkkää kahvinkeittoa, mistä Repo on hyvin tyytyväinen.

Ulkomailla harjoittelussa on ollut omat haasteensa ja mukavuutensa. Uuteen ympäristöön ja uusiin tapoihin totuttelu vie aina oman aikansa – puhumattakaan niin laajasta ympäristöstä kuin EU. Ihmisiin on kuitenkin ollut helppo tutustua. ”Täällä on paljon harjoittelijoita samassa tilanteessa”, Repo kertoo.

Harjoittelu on antanut Repolle paljon: hän ymmärtää yhä paremmin EU-maailmaa, tuntee rahoitusohjelmia sekä tietää omat vahvuutensa ja heikkoutensa työntekijänä. Erityisesti Repon mieleen ovat jääneet Kangasalan kaupunginhallituksen sekä Hämeenkyrön yrittäjien vierailut, sillä vierailuiden järjestäminen oli mielenkiintoista ja niiden kautta pääsi tutustumaan erilaisiin teemoihin.

Repon mukaan harjoittelu vahvisti hänen tulevaisuudensuunnitelmiaan. Hän haluaisi työskennellä hankkeiden, esimerkiksi kiertotalouden tai Hiedanrannan kaltaisten projektien, kanssa. Brysseliinkin Repo voisi palata mielenkiintoisen tilaisuuden tullen.

Repo suosittelee ulkomailla harjoittelua kaikille, sillä hänen mukaansa kansainvälinen kokemus on aina hyödyksi. On myös tärkeää oppia työskentelemään omien heikkouksiensa kanssa. ”Harjoittelu voi olla haastavaa, mutta se myös opettaa paljon”, sanoo Repo.

Teksti: Sonja Juntunen, Siiri Kalliovalkama

 

“Omat mielenkiinnon kohteet saa ja pitää tuoda esille”

25-vuotias Nokialta kotoisin oleva Kirsi Venho on ollut Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimiston harjoittelijana viisi kuukautta. Hän opiskelee Tampereen yliopistossa hallintotieteitä pääaineenaan ympäristöpolitiikka ja aluetieteet.

Venho asui ennen harjoittelua kolme vuotta Tallinnassa, jossa hän opiskeli kansainvälisiä suhteita Tallinnan teknillisessä yliopistossa. Ulkomailla asuminen oli hänelle tuttua siis jo ennen muuttoa Brysseliin, vaikka kaupungit ovatkin Venhon mukaan hyvin erilaisia.

Suuri osa Venhon tehtävistä painottuu viestintään. Joka kuukausi ilmestyvään uutiskirjeeseen Venho on kirjoittanut ja koonnut ajankohtaisia juttuja, ja toisinaan hän on päivittänyt sosiaalista mediaa. Venho on myös lähes viikoittain osallistunut erilaisiin tapahtumiin ja konferensseihin, joista hän on jälkeenpäin antanut joko suullisia tai kirjallisia raportteja. “Harjoittelussa ei ole päässyt kyllästymään”, Venho sanoo, “sillä työtehtävät ovat hyvin monipuolisia. Joka viikko on jotain erityistä, joka katkaisee työviikon.” Välillä toimistolla käy myös ryhmiä, joiden vierailuja Venho auttaa järjestämään.

Harjoittelussa tarvittavista ominaisuuksista Venho nostaakin esiin kärsivällisyyden, suulliset ja kirjalliset ilmaisutaidot sekä sosiaaliset taidot. Verkostoituminen on EU-toimiston yksi tärkeimmistä tehtävistä, joten työssä on osattava ottaa kontaktia muihin ihmisiin ja tuoda intressinsä esiin itsevarmasti. Tulevia harjoittelijoita Venho kannustaa seuraamaan omia mielenkiinnon kohteitaan, jotta työstä saa henkilökohtaisesti eniten irti. “Pienen toimiston hyvä puoli on se, että saa tehdä “oikeita asioita” ja ottaa niin paljon vastuuta kuin haluaa”, Venho sanoo.

Venho on harjoittelun aikana oppinut ymmärtämään paremmin paitsi EU:n myös Brysselin rakennetta. Tallinnasta lähtiessään hän luuli omaavansa hyvät perustiedot, mutta Brysselissä Venho tajusi, ettei hän “tiennytkään yhtään mitään”. EU:n laajuus on välillä tuntunut toisaalta myös kuormittavalta, sillä mielenkiintoisia aihealueita on niin paljon.

Lähtulevaisuudessa Venho aikoo jatkaa opintojaan vielä ainakin kaksi vuotta. Selkeää suunnitelmaa opintojen jälkeiselle ajalle Venholla ei vielä ole, mutta häntä voisi kiinnostaa kaupunkien ja liikenteen kehittämishankkeiden parissa työskenteleminen.

Kokonaisuudessaan Venho on tyytyväinen harjoittelukokemukseensa. Vaikka aluksi työssä käsiteltävät aiheet tuntuivat vaikeilta ja laajoilta ja uutta sanastoa tuli paljon, on työ muuttunut selkeämmäksi ajan myötä. Brysselistäkin Venho on pikkuhiljaa oppinut pitämään enemmän. “Juttelin juuri yhden harjoittelijakaverini kanssa siitä, miten täällä on kahdenlaisia ihmisiä: yhdet pitävät Brysselistä todella paljon heti saapuessaan, ja toisten mielestä se on ihan ok. Kuuluun tähän toiseen kategoriaan.” Brysselissä on Venhon mukaan kuitenkin helppoa asua ja kaupunki on muuttunut mielenkiintoisemmaksi harjoittelun loppua kohden.

Teksti: Annu Jaakkola ja Ida Suontausta

 

Etänä Brysselissä

24-vuotias Saara Valtasaari opiskelee Tampereen yliopistossa hallintotieteitä, pääaineenaan ympäristöpolitiikka ja aluetiede. Valtasaaren harjoittelu Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimistossa kestää maaliskuun lopulta kesäkuuhun, yhteensä noin kolme kuukautta. Hän on toimiston ensimmäinen etäharjoittelija.

Valtasaaren kiinnostus EU-politiikkaa kohtaan syventyi syksyllä suorittamiensa opintojen aikana, joissa käsiteltiin EU:n Vihreän kehityksen ohjelmaa. Hän näki ilmoituksen harjoittelupaikasta Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimistossa ja innostui erityisesti siinä esitellyistä monipuolisista työtehtävistä.

Työtehtävät ovat liittyneet suurelta osin viestintään. Valtasaari on muun muassa kirjoittanut toimiston nettisivuille uutisia eri rahoitusohjelmista sekä päivittänyt samoista teemoista tietoa myös sosiaaliseen mediaan. Lisäksi haastattelut, webinaarit ja oma kirjoitustyö EU:n ilmastolaista ovat olleet tärkeää työpäivien sisältöä. Erityisen kiinnostavana Valtasaari pitää projektiaan ilmastolain parissa: “Pääsen perehtymään ilmastolakiin syvällisemmin kuin muihin ohjelmiin. Myös työn aihe on erityisen kiinnostava”.

Etäharjoittelun hopeareunukseksi Valtasaari nostaa sen, että vaikka harjoittelua ei päässyt tekemään Belgiaan, ei toisaalta tarvinnut maksaa Brysselin asuntovuokria. “On saanut maksaa vain TOASin vuokria. Mutta toki Brysseliinkin olisi mielellään matkustanut”, Valtasaari toteaa.

Valtasaari kertoo oppineensa ennen kaikkea EU:n rahoitusohjelmista ja niiden muodostamasta kokonaisuudesta. Harjoittelu on vahvistanut käsitystä toimistosta Pirkanmaan EU-edunvalvojana juuri alueellisesti oleellisten rahoitusohjelmien etsimisen ja niistä tiedottamisen kautta. Toisaalta käytännön taidot, kuten nettisivujen muokkaaminen, ovat hyödyttäneet työharjoittelun ulkopuolellakin.

Harjoittelun jälkeen Valtasaari jatkaa opintojaan gradun työstämisellä. Hänen tavoitteenaan on saada opinnot päätökseen vuonna 2022. Valtasaari mainitsee valmistumisen jälkeen olevansa kiinnostunut ainakin ympäristöministeriön tarjoamista työmahdollisuuksista, mutta harjoittelun myötä hän on pohtinut myös uraa Brysselissä: “Jos sattuisi aukeamaan mielenkiintoinen paikka, voisin hakea töihin Brysseliinkin.”

Teksti: Aleksi Höysniemi ja Emma Löövi