Opintovierailu EU-toimistossa

EU-opintovierailu Brysselissä toteuttaa “Tampere virtaa” -strategiaa, koska se lisää henkilöstön valmiuksia ja kykyä hyödyntää EU-rahoitusta. Opintovierailun edellytyksenä on jonkinlainen projekti-idea tai -suunnitelma, johon on mahdollisuus hakea EU-rahoitusta. Opintovierailijalla on mahdollisuus valmistella, työstää ja selvittää omaa projektiaan Brysselin jakson aikana, tutustua oman työnsä kannalta merkittäviin toimijoihin jne. Tarkoitus on, että projekti-idea muokkautuu varsinaiseksi EU-rahoitushakemukseksi. Vierailujakson sisältö sovitaan kunkin kanssa erikseen. EU-toimisto toimii opintovierailun työ- ja tukipisteenä. Opintovierailujaksoja on toteutettu mm. seuraaviin teemoihin liittyen:

– Osallisuuden ja palveluinnovaatioiden kehittäminen, keskitetyt asiakaspalvelut ja sähköinen asiointi, 6aika-ohjelman
edustaminen
– Ikäihmisten palvelujen kehittäminen, uudenlaiset palveluratkaisut, TampereSenior-ohjelman edustaminen
– Kielten opetukseen liittyvää kansainvälisyysprojektin suunnittelu ja kehittäminen Tampereen teknillisessä lukiossa
– Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen varhais- ja esikasvatuksen alalla, ICT:n hyödyntäminen
– Tapahtumatoiminnan kehittäminen
– Yhteyksien luominen älykäs liikenne -teemaan liittyen, ITS Factoryn edustaminen
– EU:n alue- ja kaupunkipolitiikan ajankohtaisten asioiden päivitys

Tavallisesti kahden viikon pituinen opintovierailu on tarkoitettu ensisijaisesti Tampereen kaupungin vakinaiselle henkilöstölle. Vuosittain harjoittelijoita otetaan 2-3. Opintovierailijalta edellytetään englannin tai ranskan kielen taitoa, aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja projektinhallintataitoja.

Opintovierailuun on mahdollista hakea ympäri vuoden, kuitenkin mielellään muutamia kuukausia ennen suunniteltua vierailujaksoa. Hakeminen tapahtuu vapaamuotoisella hakemuksella, mutta tiettyjä sisältövaatimuksia on. Opintovierailua varten saa palkallista virkavapaata, josta oma toimiala vastaa. Opintovierailusta maksetaan puolipäivärahaa, matkat ja majoitus.

Lisätietoja: 

Satu Vuorinen
kansainvälisten asioiden päällikkö
Puh 040-5388402
satu.vuorinen@tampere.fi