Tähän mennessä EU-toimistolla on ollut 14 korkeakouluharjoittelijaa. Saara Valtasaari (kevät 2021), Elli Karttunen (kevät 2020), Neea Loimuvirta (syksy 2019), Kirsi Venho (kevät 2019), Aino Vasankari (syksy 2018), Saara Repo (kevät 2018), Siiri Lingman (syksy 2017), Anna Oraluoma (kevät 2017), Ville Leppänen (syksy 2016), Sanna Uolamo (kevät 2016), Janika Tyynelä (syksy 2015), Sami Remes (kevät 2015), Hanna Uronen (syksy 2014) ja Kaisa Kurkela (syksy 2011). Alla he kertovat kokemuksistaan.

 

”Hain harjoittelijaksi EU-toimistoon, koska olen jo pitkään halunnut saada kokemusta kansainvälisestä työskentelystä. Ajatuksena oli myös päästä oppimaan lisää siitä, mitä mahdollisuuksia EU tarjoaa Suomelle ja miten nuo mahdollisuudet konkretisoituvat paikallistasolla. Harjoittelun päätyttyä voin todeta, että opittua tuli enemmän kuin odotinkaan. Iso osa harjoittelusta kuluu tiedon etsimisen, kokoamisen ja sen viestimisen parissa. Aiheet voivat olla isolta osin vieraita, mutta apua saa aina kun sitä tarvitsee. Harjoitteluuni kuului myös Euroopan tulevaisuuskonferenssiin linkittyvän paneelikeskustelun järjestäminen, joka vaati yllättävän paljon valmistelevaa työtä. Pääsin näin harjoittamaan myös organisointitaitojani. Suoritin harjoitteluni pääosin etänä, mutta viikon matka Brysseliin ja tapaamiset ja tapahtumat Suomessa elävöittivät harjoitteluani. Kaiken kaikkiaan harjoittelu oli monipuolinen ja opettavainen kokemus, eli juuri sitä mitä hainkin. Tulevana julkishallinnon ammattilaisena koen, että EU-toimisto on loistava paikka kehittää omaa asiantuntijuuttaan. Harjoittelu EU-toimistossa antaa kokemusta, jolle on tulevia työmahdollisuuksia etsiessä varmasti paljon käyttöä.” Eerik Timonen (pääaine hallintotiede)

“Hain EU-toimistoon harjoitteluun, koska halusin saada käytännönläheisempää tietoa ja kokemusta Euroopan unionista kuin mitä opiskelun kautta on mahdollista saada. Harjoittelu oli ensimmäinen oman alan työpaikka ja se vahvisti käsitystä siitä, että haluan jatkossakin työskennellä ympäristöpolitiikan ja aluetieteen sekä EU-asioiden parissa. Etätyöskentelystä huolimatta harjoittelu sujui oikein hyvin, sillä Teamsin ja Whatsappin kautta oli aina mahdollista saada nopeasti tukea kollegoilta. Työyhteisö oli muutenkin hyvin kannustava, ja tunsin oloni harjoittelijana tasavertaiseksi muiden kanssa. Työtehtäviä pääsi myös tekemään hyvin itsenäisesti ja monipuolisesti eri aiheiden parissa. Harjoittelun aikana oli myös mahdollista syventyä paremmin omiin mielenkiinnon kohteisiin oman projektin parissa. Harjoittelun kautta opin paljon alueiden tekemästä edunvalvonnasta, eri toimijoiden yhteistyöstä ja ylipäätään EU:sta instituutiona, sillä pääsin esimerkiksi etävierailulle mepin toimistoon ja komission kabinettiin. Pienenä bonuksena harjoittelussa oli vielä se, että pääsin opiskelemaan ranskaa yksityisopettajan kanssa, mikä innosti jatkamaan ranskan opiskelua harjoittelun jälkeenkin. Suosittelen Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimiston harjoittelupaikan hakemista lämpimästi kaikille, joita kiinnostaa EU-asioihin syventyminen ja niiden parissa työskentely.” -Saara Valtasaari (Pääaineena ympäristöpolitiikka ja aluetiede) 

“Hain harjoitteluun EU-toimistoon, sillä halusin harjoittelusta kansainvälistä kokemusta ja oppia uutta EU:n päätöksenteon prosesseista. Koska olen opiskellut sivuaineena ympäristön ja alueiden politiikkaa, oli hienoa saada mahdollisuus oppia lisää käytännön työstä myös sivuaineeni suhteen. Harjoittelu tarjosikin minulle sellaisia kokemuksia näiltä kaikilta saroilta, joita pelkällä opiskelulla tuskin olisi ollut mahdollista saada. Työskentely oli monipuolista, ja koin, että työyhteisö kannusti toteuttamaan omia vahvuuksia sekä kiinnostuksen kohteita. Opin paljon uutta EU:n toiminnasta, edunvalvonnasta sekä aluekehittämisestä. Koen, että kehityin eniten vuorovaikutustaidoissani, joita pääsi kehittämään harjoittelussa paljon, muun muassa tapaamalla ja työskentelemällä eri maista tulevien kollegoiden kanssa. Valitettavasti COVID-19-pandemia osui juuri harjoittelujaksoni ajalle, ja jouduin palaamaan kotiin etuajassa. Oli kuitenkin hienoa, miten EU-toimisto sopeutui kriisiin ja tarjosi minulle mahdollisuuden toteuttaa harjoitteluni loppuun etäyhteyksin. Vaikka kokemus työskentelystä paikan päällä jäikin hieman vajavaiseksi  tilanteesta johtuen, koen kuitenkin, että harjoittelu valmensi minua monipuolisesti tulevaisuuden työelämää varten. Harjoittelupaikkana EU-toimisto oli kannustava ja rohkaiseva, sekä ilmapiiri toimistolla lämminhenkinen. Suosittelen lämpimästi tätä harjoittelupaikkaa kaikkien alojen opiskelijoille, jos EU-asiat kiinnostavat.” Elli Karttunen (Pääaineena kansanterveystiede)

“Harjoitteluni EU-toimistossa oli mieleenpainuva ja antoisa kokemus. Hain harjoitteluun, koska halusin saada kansainvälistä kokemusta, sekä syventää osaamistani Euroopan Union toiminnasta ja aluekehittämisen käytännön työstä. Opin harjoittelun aikana paljon uusia asioita ruohonjuuritason kehittämistyöstä alkaen suurempien EU-tason kysymysten hallintaan. Työskentely toimistossa oli mukavaa ja rohkaisevaa, ja pienen tiimin jäsenenä sain paljon vastuuta ja pääsin nopeasti mukaan toimiston nopeatempoiseen arkeen. Harjoittelun alkaessa ei tarvitse osata kaikkea, vaan joka päivä voi oppia lisää. Harjoittelun edetessä pystyin myös huomaamaan oman kehitykseni ja oppimiseni. Suosittelen lämpimästi harkitsemaan harjoittelua Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimistossa kaikille aluekehittämisestä ja EU-asioista kiinnostuneille. Bryssel on hieno ympäristö oppia ja kehittää omaa ajattelua.” – Kirsi Venho (Pääaineena ympäristöpolitiikka ja aluetiede)

“Hain EU-toimistoon töihin koska olen jo nuoresta ollut kiinnostunut EU:n päätöksenteosta ja ollut mukana muun muassa EYP:ssä. Halusin myös tehdä opintoihin kuuluvan harjoitteluni mieluiten kansainvälisessä ympäristössä ja Bryssel tarjosi siihen erinomaiset puitteet. EU-toimistossa työskentely kartutti tietämystäni EU:sta sekä kokonaisuutena että yksityiskohtaisemmin. En usko että olisin voinut oppia yhtä kattavasti EU:sta ja erityisesti rahoituspuolesta aihetta käsittelevillä kursseilla yliopistolla tai itse lukemalla. Harjoittelu avarsi myös ymmärrystäni erilaisista työllistymismahdollisuuksista alallani ja se herätti samalla halun oppia lisää aiheesta. EU-toimisto tarjosi myös sopivan kokoiset puitteet ja hyvän työympäristön oppimiseen.” –Aino Vasankari (Pääaineena ympäristöpolitiikka ja aluetiede.)

“Harjoittelu EU-toimistossa oli minulle opettavainen ja ennen kaikkea antoisa kokemus. Hienointa harjoittelussa oli työtehtävien monipuolisuus. Kävin useissa tapahtumissa ja tein harjoittelun aikana monipuolisesti erilaisia viestinnän tehtäviä. Viestintäosaamisesta sekä vahvasta kielitaidosta on harjoittelussa paljon hyötyä, mutta taidot myös karttuvat harjoittelun edetessä. Harjoittelu avarsi näkemystäni EU:sta ja kansainvälisestä politiikasta sekä antoi kattavan läpileikkauksen Tampereen ja Pirkanmaan kaupunki –ja aluekehittämisen teemoista. Harjoittelun aikana opin paljon itsestäni ja kartutin osaamistani tulevaisuuden työtehtäviä varten. Omat urahaaveeni myös selkiytyivät harjoittelun aikana.” -Saara Repo (Pääaineena ympäristöpolitiikka ja aluetiede.)
“Harjoittelu EU -toimistossa tarjosi minulle monia haasteita ja mahdollisuuksia. Koska olin opiskellut pääaineenani englannin kieltä ja kirjallisuutta, kesti minulla hetki päästä asioihin sisälle. Opin kuitenkin nopeasti, ja sain aina apua kun sitä kaipasin. Huomasin, että englannin kielen taidosta oli paljon hyötyä, sillä uutistekstien kirjoittaminen, joka sisälsi englanninkielisen alkuperäistekstin kääntämistä ja tiivistämistä, oli keskeinen osa päivittäistä työtä. Hienointa työssä oli, että pääsin tekemään ja näkemään asioita monipuolisesti. Tapahtumissa käyminen ja niistä raportoiminen syvensi tietämystäni EU:sta, ja erilaiset työtehtävät kartuttivat kokemustani ja opettivat minulle uusia taitoja. Toimiston ilmapiiri oli kannustava, ja aina oli mukava tulla töihin. Suosittelen kaikkien alojen opiskelijoita rohkeasti hakemaan harjoitteluun, jos EU -asiat kiinnostavat!” -Siiri Lingman (Pääaineena englannin kieli ja kirjallisuus)
“Hain paikkaa EU-toimistosta, koska halusin täydentää koulutustani myös kansainvälisellä kokemuksella. Oli todella hienoa päästä näkemään miten EU-politiikka ja rahoitusohjelmat toimivat ja millainen rooli alueilla ja kaupungeilla on. Harjoittelu tarjosi minulle uusia näkökulmia työelämään ja oivan mahdollisuuden syventää ja laajentaa omaa osaamistani mielenkiintoisten työtehtävien parissa. Harjoittelijalta vaaditaan oma-aloitteisuutta ja kykyä hahmottaa asiakokonaisuuksia sekä vahvoja viestintätaitoja, jotta harjoittelujaksosta saa kaiken irti. Oli ilo päästä mukaan toimiston tehokaksikon tiimiin ja saada vastuuta ja vapautta tehdä asioita Pirkanmaan hyväksi. Opin harjoittelun aikana paljon itsestäni ja kyvyistäni, ja uskon, että tästä työkokemuksesta on todella paljon hyötyä tulevaisuudessa.” – Anna Oraluoma (Pääaineena ympäristöpolitiikka ja aluetiede)
”Harjoittelu Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimistossa avasi silmäni EU:n toimintaan tavalla joka ei pelkällä EU-asioiden opiskelulla olisi mahdollista. Tutuiksi tulivat lukuisat sidosryhmät sekä Suomessa että Brysselissä, kuin myös EU-edunvalvonnan vivahteet. Harjoittelu tarjosi erinomaista kansainvälistä kokemusta ja yhteistyötä eri maista tulevien kollegojen kanssa. Työskentely oli monipuolista ja omia vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita pääsi hyödyntämään hyvin. Harjoittelijan vahvuuksia tässä työympäristössä ovat omatoimisuus, sopeutumiskyky ja avoimuus erilaisille tilanteille ja työskentelytavoille. Pienen, mutta tehokkaan tiimin osana harjoittelija saa kantaa vastuuta, ja kommunikaatio on helppoa. EU-toimisto oli erityisesti kannustava ja rohkaiseva harjoittelupaikka! Ja tietenkin Bryssel on Euroopan solmukohtana ja kansainvälisenä kaupunkina loistava paikka viettää myös vapaa-aikaa.” – Ville Leppänen (Pääaineena valtio-oppi)
”Päätin hakea paikkaa, kun kaipasin vaihto-opintojeni jälkeen uutta kansainvälistä kokemusta. Lisäksi Euroopan unionin päätöksenteko oli kiinnostanut jo pidempään. Harjoittelussa pääsin seuraamaan EU-politiikkaa ja EU-rahoitusohjelmia paraatipaikalta, oppimaan alueiden roolista EU-vaikuttamisessa, olemaan mukana EU-toimiston uutiskirjeen kirjoittamisessa ja tekemään erilaisia viestinnän tehtäviä. Harjoittelupaikka tuki omia kiinnostuksenkohteita loistavasti, sillä pääsin myös itse vaikuttamaan työtehtävien sisältöön. Työilmapiiri toimistolla oli erinomainen; oli ilo olla osa Hannelen ja Petran tehokasta tiimiä. Harjoittelussa menestyy parhaiten hyvällä kielitaidolla ja sosiaalisella avoimuudella. Muihin harjoittelijoihin tutustuminen työn ja vapaa-ajan puitteissa oli todella helppoa. Harjoitteluaikana opin uusia asioita niin työnteosta, EU-vaikuttamisesta kuin itsestäni.” – Sanna Uolamo (Pääaineena ympäristöpolitiikka ja aluetiede)
”Työskentely harjoittelijana Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimistossa tarjosi näköalapaikan Euroopan unionin toimintaan ja erityisesti alueiden rooliin ja mahdollisuuksiin vaikuttaa unionissa. Harjoittelijana toimistolla pääsin tekemään monipuolisia töitä muun muassa EU-rahoitusohjelmien seurantaa, vierailujen järjestämistä sekä erilaisia viestinnän tehtäviä. Toimistolla sain olla osana mukavaa ja osaavaa tiimiä. Myös työtehtävien sisältöön pääsin itse vaikuttamaan oman mielenkiintoni mukaan. Aika Brysselissä meni todella nopeasti. Kaupunkina Bryssel on harjoittelijalle ideaali, sillä se tarjoaa paljon näkemistä, tekemistä ja samanhenkisiä ihmisiä. Brysselin suurin anti itselleni oli kuitenkin harjoittelun mukanaan tuoma varmuus omasta osaamisesta vaihtelevassa ja kansainvälisessä työympäristössä.” – Janika Tyynelä (Pääaineena ympäristöpolitiikka ja aluetiede)
”Harjoittelun aikana pääsin hyvin mukaan toimintaan ja myös työtehtävien kohdentaminen omien kiinnostusten mukaan oli hyvin mahdollista. Erityisesti pidin käsiteltävien aihealueiden laaja-alaisuudesta. Oli erittäin antoisaa päästä tutustumaan EU-politiikan eri osa-alueisiin, kuten innovaatio- ja aluepolitiikkaan tai vaikkapa jakamistalouteen tai energia unioniin. Kuukausittaisten uutiskirjeiden uutisjuttujen kirjoittaminen vie paljon harjoittelijan työajasta, jossa viestintätaidoista on hyötyä. Harjoittelu on myös erittäin hyvä aika verkostoitumiseen. Erilaisten seminaarien yhteydessä tutustuu hyvin muiden kaupunkien ja alueiden harjoittelijoihin. Myös eurooppalaiset kokouskäytännöt tulivat tutuksi Vanguard Initiative -hankkeen kautta, jotka muistuttavat hyvin vähän suomalaisia niin kovin virallisia kokouskäytänteitä. EU-toimiston henki oli aivan mahtava ja tehokaksikon työskentelyä oli ilo seurata.” – Sami Remes (Pääaineena taloustiede)
Harjoittelu EU-toimistossa oli minulle napakymppi. Päällimmäisenä mieleen on jäänyt syvällinen ymmärrys EU:n toimintatavoista ja erityisesti siitä, miten eri asioihin voi vaikuttaa. Eri toimijoilla, kuten vaikkapa korkeakouluilla tai maakunnilla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi siihen mihin EU-rahoitusta suunnataan. Opin ymmärtämään EU:n rahoitusohjelmien toimintaa, eri politiikanalojen kuten Euroopan sosiaalipolitiikan ja kaupunkipolitiikan keskeisiä asioita, sekä muutaman erikoisalan kuten lempiaiheeni fotoniikan perusteita. Harjoitteluni aikana erittäin tärkeää oli kyky sopeutua uusiin tilanteisiin ja tiedon omaksuminen nopeasti. Brysselissä opin myös erittäin hyödyllisiä käytännön taitoja, kuten eri tilaisuuksien emännöimistä yleisön ollessa kaikkea lukiolaisista maakuntajohtajiin. Olen erittäin kiitollinen siitä, että koko harjottelujakson ajan minuun luotettiin täysin ja sain kokeilla omia siipiäni.” – Hanna Uronen (Pääaineena historia)
“Opiskelujen ohella olin ollut mukana Eurooppa nuorten toiminnassa ja kiinnostunut Euroopan unionista ja etenkin sen aluepolitiikasta. Idea hakea harjoitteluun tuli Eurooppa nuorten Brysselin excursion kautta, jonka teimme aikoinaan Brysseliin, ja jonka aikana myös tapasimme Hannelen ja Petran ja näimme sen innon, jolla työtä EU-toimistossa tehdään. Aluekehittämisen kanssa työskentelevä EU-toimisto tuntui erityisen oivalliselta ajatukselta harjoittelupaikaksi yhdistäessään minulle kaksi kiinnostuksen kohdetta: aluekehittämisen ja Euroopan unionin. Harjoittelu toimistossa oli antoisa, ja pääsin tekemään monipuolisia työtehtäviä. Järjestin esimerkiksi vierailuita pirkanmaalaisille toimijoille EU-instituutioissa, tein töitä tiedottamisen parissa sekä vierailin useissa seminaareissa ja tilaisuuksissa, joista parhaimpia muistelen edelleen lämmöllä.” – Kaisa Kurkela (Pääaineena valtio-oppi)