Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto ottaa kaksi korkeakouluharjoittelijaa viiden kuukauden harjoitteluun vuosittain. Harjoittelijan työnkuvaan kuuluvat mm. seuraavat tehtävät:

  • EU-politiikan ja EU-rahoitusohjelmien seuraaminen
  • EU-toimiston uutiskirjeen, nettisivujen ja some-kanavien päivittäminen
  • Vierailuohjelmien laatiminen
  • Hanketoiminnan edistämisessä avustaminen
  • Yhteydenpito eri toimijoihin ja verkostoihin
  • Toimiston hallinnolliset tehtävät
  • Muut harjoittelijan kanssa sovittavat tehtävät

Harjoittelijan tulee olla Tampereen yliopiston perustutkinto-opiskelija; esimerkiksi opinnot yhteiskuntatieteissä ja johtamiskorkeakoulussa antavat hyvän pohjan harjoittelulle, mutta minkä tahansa alan opiskelijat voivat hakea paikkaa. Harjoittelijalta edellytetään yleistä Pirkanmaan aluetuntemusta, hyviä viestintävalmiuksia (esim. hyvät atk-taidot ja tavallisimmat tekstinkäsittelyohjelmat), vahvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa ja katsotaan eduksi muiden kielten, erityisesti ranskan, osaaminen. Kiinnostus Euroopan unionia ja kansainvälisiä kysymyksiä sekä aluekehittämistä kohtaan on tärkeää. Harjoittelijan tulee olla motivoitunut ja oma-aloitteinen ja kiinnostunut työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä.