Eurooppa-linjan työharjoittelu lukiolaiselle

Tampereen kaupunki on myöntänyt vuodesta 2012 alkaen Eurooppa-linjalta valmistuvalle lukiolaiselle ”stipendin” kuukauden työharjoitteluun EU-toimistossa. Eurooppa-linja on Tampereen lyseon lukion opintolinja, joka painottaa yhteiskuntaoppia ja kieliä. Harjoittelulla palkitaan opinnoissaan hyvin menestynyt abiturientti.

Kangasalan lukion harjoittelu 

Kangasalan lukio on vuodesta 2015 tarjonnut opiskelijoille mahdollisuutta hakea kunnan rahoittamaa Eurooppa-stipendiä. Stipendi kattaa 2-4 viikon mittaisen kesäharjoittelujakson Brysselissä Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimistossa.

Kangasalan lukio on kansainvälisesti erittäin aktiivinen ja tarjoaa opiskelijoille monia mahdollisuuksia kerätä kansainvälisiä kokemuksia. Harjoittelija valitaan hakemuksen perusteella, jossa tulee osoittaa hyvää koulumenestystä sekä kiinnostusta tai kokemusta kansainvälisyydestä.

Ensimmäisenä vuonna stipendi myönnettiin kahdelle lukion toisen vuoden päättävälle opiskelijalle ja seuraavina vuosina vain yhdelle toisen vuoden päättävälle opiskelijalle.

Kaikki harjoittelijat ovat päässeet seuraamaan Euroopan Unionin toimintaa läheltä ja toteavat sen olleen erittäin arvokas kokemus, josta on opittu paljon ja saatu hyötyä myös työelämässä.