Etänä Brysselissä

24-vuotias Saara Valtasaari opiskelee Tampereen yliopistossa hallintotieteitä, pääaineenaan ympäristöpolitiikka ja aluetiede. Valtasaaren harjoittelu Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimistossa kestää maaliskuun lopulta kesäkuuhun, yhteensä noin kolme kuukautta. Hän on toimiston ensimmäinen etäharjoittelija. 

Valtasaaren kiinnostus EU-politiikkaa kohtaan syventyi syksyllä suorittamiensa opintojen aikana, joissa käsiteltiin EU:n Vihreän kehityksen ohjelmaa. Hän näki ilmoituksen harjoittelupaikasta Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimistossa ja innostui erityisesti siinä esitellyistä monipuolisista työtehtävistä. 

Työtehtävät ovat liittyneet suurelta osin viestintään. Valtasaari on muun muassa kirjoittanut toimiston nettisivuille uutisia eri rahoitusohjelmista sekä päivittänyt samoista teemoista tietoa myös sosiaaliseen mediaan. Lisäksi haastattelut, webinaarit ja oma kirjoitustyö EU:n ilmastolaista ovat olleet tärkeää työpäivien sisältöä. Erityisen kiinnostavana Valtasaari pitää projektiaan ilmastolain parissa: “Pääsen perehtymään ilmastolakiin syvällisemmin kuin muihin ohjelmiin. Myös työn aihe on erityisen kiinnostava”. 

Etäharjoittelun hopeareunukseksi Valtasaari nostaa sen, että vaikka harjoittelua ei päässyt tekemään Belgiaan, ei toisaalta tarvinnut maksaa Brysselin asuntovuokria. “On saanut maksaa vain TOASin vuokria. Mutta toki Brysseliinkin olisi mielellään matkustanut”, Valtasaari toteaa. 

Valtasaari kertoo oppineensa ennen kaikkea EU:n rahoitusohjelmista ja niiden muodostamasta kokonaisuudesta. Harjoittelu on vahvistanut käsitystä toimistosta Pirkanmaan EU-edunvalvojana juuri alueellisesti oleellisten rahoitusohjelmien etsimisen ja niistä tiedottamisen kautta. Toisaalta käytännön taidot, kuten nettisivujen muokkaaminen, ovat hyödyttäneet työharjoittelun ulkopuolellakin. 

Harjoittelun jälkeen Valtasaari jatkaa opintojaan gradun työstämisellä. Hänen tavoitteenaan on saada opinnot päätökseen vuonna 2022. Valtasaari mainitsee valmistumisen jälkeen olevansa kiinnostunut ainakin ympäristöministeriön tarjoamista työmahdollisuuksista, mutta harjoittelun myötä hän on pohtinut myös uraa Brysselissä: “Jos sattuisi aukeamaan mielenkiintoinen paikka, voisin hakea töihin Brysseliinkin.” 

Teksti: Aleksi Höysniemi ja Emma Löövi