Espon-yhteistyöohjelma  

ESPON-yhteistyöohjelma on alueellisten kehityshankkeiden rahoitusohjelma. Koheesiopolitiikkaan keskittyvässä ohjelmassa tuetaan rahallisesti paikallisia ja kansallisia päätöksentekijöitä koheesiopolitiikan toteuttamisessa ja täytäntöön panemisessa. 
 
ESPON 2030 –ohjelmaa rahoituskaudelle 2021-2027 laaditaan parhaillaan (tilanne 4/2022). 
 
Ohjelman mahdollisuudet ovat erityisen kiinnostuneita alue- ja kaupunkikehityksestä vastaaville viranomaistahoille sekä yliopistoille ja tutkimuslaitoksille. Ohjelma tarjoaa entistä enemmän räätälöityjä ja tarpeeseen perustuvia tutkimuspalveluja päätöksenteon tueksi. 

ESPON 2020 rahoituskaudella 2014-2020 

EAKR:n temaattisista tavoitteista 2014—2020 ESPON toteutti 11. kohtaa, jonka aiheena on julkishallinnon kehittäminen. Tavoitteena on luoda instituutioita, jotka ovat vakaita ja odotuksenmukaisia sekä joustavia ja lähestyttäviä. ESPON pyrki lisäämään tehokkuutta EU:n koheesiopolitiikassa ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ohjelmissa sekä edistämään institutionaalisia valmiuksia alueellisesti. Ensimmäisenä prioriteettina oli alueellisen todistusaineiston ja havainnoinnin toteuttaminen julkisessa hallinnossa ja toisena tekninen tuki kehityshankkeille. 

Yhteistyöohjelman tarkempia tavoitteita, jotka hakijaehdokkaan tuli täyttää, oli viisi: 

  • Todentavan aineiston tuotannon paraneminen soveltavan tutkimuksen ja analyysien kautta alueellisella tasolla. 
  • Tietojen siirron ja analyyttisen käyttäjätuen käytön ajan tasalle saattaminen. 
  • Alueellisen havainnoinnin ja alueellisen analysoinnin työkalujen paraneminen.  
  • Alueellisen tason todentavan aineistojen laajempi ulottuvuus ja talteenotto. 
  • Tehokkaampi toimeenpano ja ammattitaitoisuus ohjelmatuessa. 

Ohjelman budjetti oli lähes 49 miljoonaa euroa. 

Rahoitusta saattoivat hakea kaikista EU27-maista sekä Yhdistyneistä Kuningaskunnista, Islannista, Norjasta, Sveitsistä ja Liechtensteinista.  

Rahoitusta voivat hakea: 

  • Eurooppalaiset päättäjät, jotka työskentelevät muun muassa koheesiopolitiikan parissa 
  • Kansalliset poliitikot ja toimijat, jotka ovat vastuussa alueellisesta koheesiosta, alueellisen yhteistyön ohjelmista ja makroalueellisesta strategiasta valtion tasolla 
  • Viranomaiset, jotka panevat toimeen rakennerahastorahoitusta 
  • Alueelliset ja paikalliset päätöksentekijät, jotka ovat vastuussa alueellisesta kehityksestä ja/tai alueiden/valtioiden rajat ylittävästä yhteistyöstä