City Blues

– hanke tukee ilmastonmuutokseen sopeutumista Tampereella

 

City Blues on Interreg Baltic Sea Region -rahoitusohjelmasta osarahoitettu hanke, jossa pyritään kehittämään urbaaneja vesistöjä ja viheralueita vastaamaan paremmin ilmastonmuutoksen negatiivisiin vaikutuksiin. Hanketta toteutetaan marraskuusta 2023 lokakuuhun 2026. Kokonaistavoitteena hankkeessa on tukea ilmastonmuutokseen sopeutumista ja parantaa kaupunkien vihreää ja sinistä infrastruktuuria integroiduilla, luontoon perustuvilla ratkaisuilla. ”City Bluesissa halutaan ennaltaehkäistä ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia ja tehdä Tampereesta ja muista mukana olevista kaupungeista miellyttävämpiä asuinpaikkoja” kertoo erityisasiantuntija Johanna Vannes Suomen Itämeri-instituutista. Hankkeella kehitetään luontopohjaisia ratkaisuja tulvien ja hulevesien hallintaan, Vannes selittää. ”Luomme yhteistä toimintamallia sille, miten sidosryhmät voidaan ottaa mukaan kaupunkien purojen ja järvien tilan parantamiseen sekä hulevesien hallintaan luontopohjaisten ratkaisujen avulla.”

City Blues -hankkeen vetäjä eli lead partner on Tampereen kaupunki. Muita hankekumppaneita ovat Aarhusin, Malmön ja Tartton kaupungit, saksalainen vesitutkimuskeskus Kompetenzzentrum Wasser Berlin, Tallinn University of Technology sekä Stavangerin yliopisto.

Tampereen pilottikohde, Varsanpuiston–Huhmarpellon alue, sijaitsee Takahuhdissa. Tavoitteena on vähentää tulvia Iidesjärven lähistöllä, mahdollistaa taimenen luontainen lisääntyminen, vähentää vieraslajeja, lisätä luonnon monimuotoisuutta alueella sekä parantaa alueen virkistysarvoa, kuvailee Vannes.

Suomen Itämeri-instituutti avustaa Tampereen kaupunkia EU-hanketyössä valmistelemalla hankkeita kaupungin tarpeiden ja toiveiden mukaan sekä usein vastaa niiden toteutuksesta yhdessä kaupungin asiantuntijoiden kanssa. City Blues -hankkeessa Itämeri-instituutti vastaa hankkeen hallinnosta ja raportoinnista, jonka lisäksi se tukee Tampereen kaupungin projektipäällikkö Anna Vilhulaa yleisesti hankkeen toteuttamisessa. EU-hanketyö on Itämeri-instituutin toiminnan keskiössä ja kokemusta sekä osaamista organisaatiolta löytyy runsaasti. Vannes itse on työskennellyt EU:n kehittämishankkeiden parissa jo lähes kaksikymmentä vuotta.

Itämeri-instituutti liittyi hankkeeseen Tampereen kaupungin ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikön kehittämispäällikkö Kaisa Mustajärven pyynnöstä. Itämeri-instituutilta toivottiin apua hankeidean kehittämiseen. ”Pyyntö ja toimeksianto hankkeen valmisteluun tuli kaupungin sisältä” Vannes kertoo. Hankkeen hakuprosessi aloitettiin keskustelemalla ja pohtimalla mahdollisia rahoitusvälineitä. Lopulta lähetettiin hakemus Itämeren alueen kehittämiseen keskittyvään ohjelmaan, Interreg Baltic Sea Region:iin.

Interreg Baltic Sea Region -ohjelma kattaa Itämeren rannikolta EU-jäsenvaltiot Suomen, Ruotsin, Tanskan, Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Saksan sekä EU:n ulkopuolisen Norjan. Ohjelma tuo yhteen Itämeren seudun organisaatioita erilaisissa yhteistyökonteksteissa luomaan käytännön kokeiluja innovaatioiden pohjalta. Ohjelman painopisteinä ovat vihreän siirtymän ja yhteiskunnallisen muutoskestävyyden tukeminen kansainvälisen yhteistyön kautta.

Itämeri-instituutille Interreg Baltic Sea Region oli rahoitusvälineenä erittäin tuttu, joten ulkopuolista apua hankevalmisteluun ei tarvinnut hakea. Sisältö ja työsuunnitelma laadittiin yhteistyössä Tampereen kaupungin hulevesiasiantuntijoiden sekä kansainvälisten partnereiden kanssa, Vannes avaa. Hankevalmistelu voi usein olla hektistä ja työlästä. City Bluesin valmistelussa tuli todella kiire ja sitä työstettiin ahkerasti loppumetreille saakka. ”Usein näin tuntuu käyvän, mutta paineen alla ne timantitkin muodostuvat” Vannes kuvailee. Hanke on lähtenyt hyvin käyntiin ja Vannes kertookin, että alle puolen vuoden hanketoteutuksen jälkeen voi jo sanoa, että verkostoituminen on kannattanut ja hanke on jo poikinut paljon yhteistyökumppaneita, joiden kanssa on mahdollista suunnitella myös potentiaalista tulevaa yhteistyötoimintaa

City Blues kokoaa yhteen kaupunkien ja muiden organisaatioiden ilmastoteemoihin omistautunutta henkilöstöä, jotka suhtautuvat intohimoisesti luontopohjaisten ratkaisujen kehittämiseen, sanoo Vannes. Vanneksen mukaan hankkeissa tulee toisinaan epäselvyyksiä ohjeistuksesta ja muista käytännön seikoista, mutta oikean asenteen kanssa asiat järjestyvät kuitenkin aina. Asenteen lisäksi onnistuneen hankkeen edellytyksiin kuuluvat todellinen tarve hankkeelle, motivoitunut henkilöstö, hyvä ajoitus sekä hieman onnea matkaan.

 

 

 

Hanke: City Blues

Rahoitusohjelma: Interreg Baltic Sea Region

Pääkoordinaattori: Tampereen kaupunki

Kokonaisbudjetti: 2 953 890 € 

Toteuttamisaika: marraskuu 2023 – lokakuu 2026

Hankkeen verkkosivut: City Blues